Personaluthyrning

Njuman har stor erfarenhet av att förse företag samt privatpersoner med duktiga medarbetare. Det spelar ingen roll om uppdragen är långa eller korta, vi har personen ni söker. Vi har välutbildade yrkesfolk för de flesta uppdrag. Det finns klara fördelar med att hyra personal, den främsta är att produktionen alltid har den bemanning som uppdragen kräver.

Vill du hyra personal och få hjälp med bemanning?
Allt fler företag upptäcker fördelarna med att hyra in personal. Du kan snabbt och enkelt utöka personalstyrkan, företaget blir mer flexibelt och konkurrenskraften kan hållas på topp. Det är precis vad vi på Njuman hjälper våra kunder att uppnå. Varje dag. Året om.

Vi förstår din verksamhet. På Njuman är vi experter på att hitta rätt person till rätt plats i rätt tid. En av de viktigaste ingredienserna i framgångsformeln är att våra konsultchefer har flera års erfarenhet från det område de arbetar inom. Det tror vi nämligen är en förutsättning för att vi ska kunna förstå våra kunders och kandidaters behov på ett sätt som får er båda att växa och utvecklas.

Din framgång är vår framgång. Inget uppdrag är för stort eller för litet och bland våra kunder hittar du allt från små lokala familjeföretag till organisationer och föreningar.

”Att hyra personal först och anställa sedan är ett bra sätt att spara in resurser på rekryteringsprocessen.”

Produktionstoppar
När företaget tillfälligt behöver förstärka personalstyrkan kan Njuman gå in och snabbt öka bemanningen med kvalificerad personal som endast behöver en kort introduktion. På så sätt har personalstyrkan möjlighet att anpassas efter konjunktursvängningar så att företaget alltid har rätt antal medarbetare.

Ökad tillväxt
När företaget växer fort behövs alla medarbetare. Ofta finns ej tid till att förstärka personalstyrkan, då går Njuman in med kompetent personal.

Specialistkompetens
När du snabbt behöver förstärka företaget med en specialist, det kan röra sig om kortare eller längre tids behov.

När ordinarie personal är ledig
När din ordinarie personal är t.ex. föräldraledig, har semester eller är långtidssjukskriven, hyr in ersättare.

Flexiblare och rörligare produktion
Idag har varje företag en väl slimmad personalstyrka som oftast arbetar med korta och snabba leveranser. Den befintliga personalstyrkan har svårt att hinna med produktionen. En lösning är att hyra in personal vilket ger företaget en mycket mer flexibel och rörlig personalstyrka, hyr in den personal du behöver för tillfället.

Konkurrenskraft
Njuman strävar hela tiden efter att erbjuda professionella yrkesfolk till konkurrenskraftiga marknadsanpassade priser. Njuman arbetar med stort personligt engagemang både mot kund och våra konsulter. Vi tycker det är viktigt med närhet och personliga kontakter, därför finns vi där kunderna finns. Vi arbetar alltid för att kunden ska få en snabb leveranssäker service.

Prislista Personaluthyrning
Vi tillämpar marknadsanpassad prissättning, varvid stora variationer i pris kan förekomma från dag till dag, överenskommet pris gäller vid bokning.
Exempel på priser som vanligast förekommer:

Vardag 07.00-16.00 250:-/timma
Vardag 16.00-06.00 300:-/timma

Lördag 07.00-16.00 300:-/timma
(Lördag 16.00-06.00 380:-/timma)

Söndag 07.00-16.00 300:-/timma
(Söndag 16.00-06.00 380:-/timma)

Helgdag 07.00-16.00 350:-/timma
Helgdag 16.00-06.00 480:-/timma

Restidsersättning 30:-/mil

Priset är per person per påbörjad timma. Vid användning av maskiner/verktyg av oss tillhandahållna, tillkommer kostnad för respektive produkt. Traktamentsersättning enligt överenskommelse. Alla priser inklusive moms.

Välkommen att kontakta oss för att bli en av våra nöjda kunder.