4KIDS

Kundens uppdrag till Njuman:
”Starta upp verksamheten och hitta rätt personal för uppgiften. Optimera företagets resurser och medarbetarnas potential så att företaget och dess medarbetare får största möjliga vinning. ”

 • Ordna bredbandsuppkoppling, installation och skapa flera nätverk
 • Iordningställa lokalerna för verksamheten, målning och flytt av inredningen
 • Rekrytera rätt personal för verksamheten
 • Skapa arbetsrutiner samt utbilda personalen
 • Anpassa kassasystemet för verksamheten, backup rutiner
 • Skapa loggan till kvitton
 • Ta fram marknadsföringsmaterial, visitkort, Facebook, hemsida
 • Designa och trycka lojalitetskort samt skapa rutiner för hanteringen
 • Personaladministration, rullande schema,
 • Bygga upp ett intern trådlös nätverk med extern kundinloggning för WiFi Hotspot
 • Optimering och justering av verksamheten under en månad tillsammans med personalen
 • Överlämning till uppdragsgivaren

 

Tid:
2015 – 20:e mars till 30:e juni